Fira

http://www.fira.fi/

Fira Oy ravistaa perinteikästä rakennusalaa eettisyydellä ja palveluilla.

“Rakennusalan kehittäminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle valtavan mahdollisuuden. Kansamme varallisuudesta n. 70 % on kiinteistöissä ja rakennetussa ympäristössä, joka on toimialan työn tulosta. Koko rakentamisen vuotuinen volyymi ylittää 25 miljardia euroa. Toimiala on kuitenkin kokonaisuutenaan uudistamatta ja tehostamatta. Heikon tuottavuuskehityksen lisäksi ala saa negatiivista julkisuutta laatuongelmien ja kyseenalaisten toimintatapojen takia. Yhteiskunnan muutostarpeisiin hyvin suunnatut, läpinäkyvästi ja korkealla tuottavuudella toteutetut rakennusinvestoinnit voivat parantaa kansantalouden tilaa ja suorituskykyä merkittävästi.

Fira kehittää ennakkoluulottomasti rakennusalaa ottamalla käyttöön teollisuudessa jo pitkään vaikuttaneita palveluliiketoiminnan oppeja, lean-rakentamista ja uusia yhteistoimintamalleja rakennushankkeiden toteuttamisessa. Olennaisessa roolissa on yhdessä kehittäminen asiakkaan ja verkoston kesken sekä uusien rakennusinvestointien ennustettavuutta ja strategian mukaisuutta parantavien simulointi-työtapojen hyödyntäminen. Näillä toimintatavoilla voidaan lisätä merkittävästi rakennushankkeen kilpailukykyä, avoimuutta ja turvallisuutta sekä poistaa nykyrakentamisen ongelmakohtia, kuten kustannusylityksiä, laatuvirheitä ja mahdollisuuksia korruptioon.

Fira on perustettu vuonna 2002 rakennusliikkeeksi ja vuodesta 2009 olemme toteuttaneet asiakaslähtöistä hankekehitys-, suunnittelu- ja rakentamisen urakointipalvelua yksityisen ja julkisen puolen rakennushankkeisiin. Kehitämme aktiivisesti myös alan toimintamalleja, esimerkkinä toimintamme käynnistäjänä ja asiantuntijana Tekes-rahoitteisessa Järvenpään VIRMA-hankkeessa, jossa kehitetään uutta kansallista mallia julkisiin rakennushankintoihin.

Firan omistus on rakennusalalla poikkeuksellinen, kun vuonna 2013 toteutetun henkilöstöannin myötä Firan omistus on laajentunut johdosta noin 30 toimihenkilöön. Fira on osaltaan toteuttanut voimakkailla käytännön toimilla rakennusalan eettistä remonttia. Yritys haluaa edistää erilaisia väärinkäytöksiä torjuvien ajattelu- ja toimintamallien syntymistä Suomeen, kuten esimerkiksi rikosepäilysten järjestelmällistä ilmiantoa (engl. whistleblowing) ja väärinkäytösten nollatoleranssia.”

Jussi Aho, Toimitusjohtaja, Fira Oy