Smartum

http://www.smartum.fi/

Smartum haluaa uudistaa vallitsevia käytäntöjä sekä luoda tehokkaampia, yksinkertaisempia ja enemmän loppukäyttäjän valinnanvapautta edistäviä malleja. Nämä periaatteet pätevät kaikkiin nykyisiin ja tuleviin palveluihimme.

Lähes 20 vuotta sitten kehittämämme Liikuntaseteli on mullistanut työnantajan tavan tukea henkilöstön liikuntaharrastuksia. Se tarjoaa mallin, jolla työnantaja voi käyttää tuhansien liikuntapaikkojen palveluita oman henkilöstönsä hyvinvoinnin edistämiseen. Näin työntekijä saa vapauden valita missä, milloin ja mitä harrastaa. Nykyään liikuntaseteli on suosituin tapa järjestää työpaikkaliikunta ja se on lähes miljoonan suomalaisen käytettävissä.

Kulttuurisetelin lanseeraus toi saman ideologian kulttuuripalvelujen käyttöön vuonna 2005. Setelin kehitystyö sai alkunsa asiakkaiden toiveista: kulttuurin mielenterveyttä parantavat, ja vireyteen positiivisesti heijastavat vaikutukset saivat työnantajat esittämään Smartumille toiveensa siitä, että myös kulttuuripalveluihin olisi liikuntasetelin kaltainen maksuväline. Nykyisessä maksuvälineessä on yhdistetty liikunta- ja kulttuuripuolen palvelut.

Vuonna 2008 Jyväskylän kaupungin kehittämisyhtiö oli yhteydessä Smartumiin. Laskutushallinnoinnin vuoksi kaupunki joutui rajaamaan yksityiset palveluntuottajat muutamiin, mutta kaupungilla oli vahva halu parantaa tätä tilannetta ja tuoda kaupunkilaisten saataville myös julkisen rahan palveluihin hyviä, innovatiivisia palveluntuottajia. Yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa kehitetty Smartum Palveluseteli mahdollisti, ja mahdollistaa edelleen, kaupungille yksinkertaisen tavan tarjota kunnallisen palvelun vaihtoehtona yksityinen palveluntuottaja. Nykyään Smartum palveluseteliä käyttää noin 30 suomalaista kuntaa.

Samaa valinnanvapauden ja yksinkertaisuuden ideaa on hyödynnetty myös Smartumin lahjoitus.fi -palvelussa. Palvelun avulla organisaatio voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen siten, että lahjan saaja valitsee itse hyväntekeväisyyskohteen. Tutkimuksissakin on osoitettu, että yrityksissä ihmisten tyytyväisyys ja mielihyvä kasvaa enemmän lahjoittamalla kuin saman rahan itseensä käyttämällä. Hyvää siis kannattaa kierrättää!

Arvojamme ovat rohkeus, vastuullisuus ja toiminta. Rohkeus liittyy haluumme ravistella ja uudistaa nykyisiä toimintamalleja. Tartumme ilolla meille asetettuihin haasteisiin, mistä Smartum Palveluseteli on oiva esimerkki. Vastuullisuus on meille itsestäänselvyys ja perheyrityksenä toimimme aina pitkäjänteisesti. Tyytyväiset asiakas- ja kumppanuussuhteet ovat meille ensisijainen tavoite, siksi haluamme lunastaa heidän luottamuksensa joka päivä!

Maarit Hannula, Toimitusjohtaja, Smartum Oy